1723

Hvad er DAMP

DAMP

DAMP

Hvad er DAMP

ADHD bliver ofte forvekslet med DAMP - men der er forskel på de to diagnoser. DAMP er nemlig også forbundet med motoriske problemer, altså en svigtende evne til at kunne koordinere sine bevægelser. Tidligere ligestilledes diagnosen DAMP som ensbetydende med ADHD.
DAMP er en betegnelse for, at der er problemer med at kunne målrette og fastholde opmærksomheden, kontrollere motorikken samt opfatte og tolke sanseindtryk.
DAMP er en forkortelse for Deficits (forstyrrelser), Attention (opmærksomhed og aktivitetsniveau), Motor control (motorik), Perception (sanseindtryk).
Børn og voksne med DAMP symptomer oplever de samme problemer som børn og voksne med ADHD: De får meget negativ feedback og det slider på selvværdet og når selvværdet bliver mindre forstærkes symptomerne på DAMP. En ond cirkel som mentaltrænings Cd'er kan være en hjælp til at bryde.
 

Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.